Josh Thịnh Banner

Josh Thịnh

Friday, June 28, 2024 - Friday, June 27, 2025

04:00 PM - 07:00 PM

Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Event details image 1

Josh Thịnh sinh năm 1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là sư kê nổi danh. Anh đã có 15 năm kinh nghiệm huấn luyện và chăm sóc những chú gà đá chuyên nghiệp.

Địa chỉ: Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: joshthinhsv388@gmail.com

Tags: Josh Thịnh, đá gà, gà đá, chọi gà, gà chọi, cockfight, sư kê, huấn luyện gà

Hashtag: #joshthinh #daga #gada #choiga #gachoi #cockfight #suke #huanluyenga

Register

Select the number of RSVP's by selecting below


Register
Contact Organizer

Share Event